DỊCH VỤ TẠI OGICONIC

Gentleman Haircut

130.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

KID HAIRCUTS

100.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

HOT TOWEL SHAVE

130.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

CURLING (UỐN)

300.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

DYEING (NHUỘM)

350.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

BLEACHING (TẨY)

250.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

TREATMENT (PHỤC HỒI TÓC)

200.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH
Book Lịch

SHAMPOOING AND STYLING

30.000 đ

 
Xem chi tiết BOOK LỊCH