Thẻ Silver Member

900,000

I. Nội dung thẻ MEMBER SILVER:

 • Đây là loại thẻ được áp dụng cho các dịch vụ không giới hạn số lần trong 6 tháng.
 • OGiconic cung cấp 4 dịch vụ với mức giá cùng với ưu đãi hấp dẫn để khách hàng thoải mái lựa chọn và thiết kế riêng cho thẻ của mình.

II. Dịch vụ áp dụng ( 6 tháng )

 • Sử dụng dịch vụ Gentlemen Haircut không giới hạn số lần trong 6 tháng: 990.000 VNĐ ( Giá gốc một lần làm dịch vụ Gentlemen Haircut là 130.000 VNĐ )
 • Sử dụng dịch vụ Hot Towel Shave không giới hạn số lần trong 6 tháng: 990.000 VNĐ ( Giá gốc một lần làm dịch vụ Hot Towel Shave là 130.000 VNĐ )
 • Sử dụng dịch vụ Face mask không giới hạn số lần trong 6 tháng: 690.000 VNĐ ( Giá gốc một lần làm dịch vụ Face mask là 80.000 VNĐ )
 • Sử dụng dịch vụ fix side không giới hạn số lần trong 6 tháng: 690.000 VNĐ ( Giá gốc một lần làm dịch vụ Fix Side là 80.000 VNĐ )

III. Ưu đãi thêm:

 • Tặng thêm 1 sáp Stephen Nolan 56g khi mua thẻ Member Silver
 • Discount 5% mọi dịch vụ hoá chất trong thời gian thẻ còn hiệu lực
 • Discount 5% mọi sản phẩm trong thời gian thẻ còn hiệu lực
 • Mua mục 1 – 2 và 3 tặng mục 4
 • Mua 2 mục bất kì tặng 1 lần uốn hoặc nhuộm