Bước 1: Xác định với barber độ xoăn mong muốn của bạn. Barber sẽ dựa vào độ xoăn và độ dài của tóc bạn mà báo giá trực tiếp. Ngắn: 250.000 VNĐ / Dài: 350.000 VNĐ

Bước 2: Cắt tóc tạo form

Bước 3: Tiến hành phân khu và lên trục theo mẫu tóc đã xác định

Bước 4: Canh thời gian thêm thuốc để tạo được độ xoăn mong muốn sau cùng là mềm hóa

Bước 5: Tháo trục và xả tóc

Bước 6: Sấy tạo kiểu và hướng dẫn cách dưỡng cũng như chăm sóc tóc

Bước 1: Xác định với barber độ xoăn mong muốn của bạn. Barber sẽ dựa vào độ xoăn và độ dài của tóc bạn mà báo giá trực tiếp. Ngắn: 250.000 VNĐ / Dài: 350.000 VNĐ

Bước 2: Cắt tóc tạo form

Bước 3: Tiến hành phân khu và lên trục theo mẫu tóc đã xác định

Bước 4: Canh thời gian thêm thuốc để tạo được độ xoăn mong muốn sau cùng là mềm hóa

Bước 5: Tháo trục và xả tóc

Bước 6: Sấy tạo kiểu và hướng dẫn cách dưỡng cũng như chăm sóc tóc

Book Lịch