DỊCH VỤ TẠI OGICONIC

Gentleman Haircut

130.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

KID HAIRCUTS

90.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

HOT TOWEL SHAVE

100.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

CURLING (UỐN)

300.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

CURLING (UỐN SÂU)

450.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

DYEING (NHUỘM)

350.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

DYEING (NHUỘM ĐEN)

150.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

BLEACHING (TẨY)

250.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

Straighten – (Duỗi tóc)

300.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

TREATMENT (PHỤC HỒI TÓC)

200.000 đ

Xem chi tiết BOOK LỊCH

Book Lịch

SHAMPOOING AND STYLING

30.000 đ

 

Xem chi tiết BOOK LỊCH